Saturday, May 14, 2011

Do'aku hari ini..

Allahumma inni as’aluka lisaanaan dzaakiraan wa qolbaan syaakiraan wa badanaan‘alalbalaa’i shaabiraan wa zawjaan shaalihaan yu’iinunii ‘ala amrii diinii wa dunyaaya.

“Ya Allah, berikan kepadaku lisan yang selalu berdzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang kuat menerima cobaan dari-MU, dan jadikanlah pasangan hidupku orang yang shaleh yang dapat menolongku dalam urusan agamaku dan duniaku.”

Allahumma arinal haqqa haqqan warzuq nattibaa’ah wa arinal bathila bathilan warzuqnajtinaabah.

Ya Allah, tampakkan kepada kami yang baik itu baik, dan anugerahi kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan anugerahi kami kekuatan untuk menjauhinya.


Rabbanaa laa taj’alnaa fitnatal lilladziina kafaruu waghfir lanaa rabbanaa innaka antal‘aziizulhakiim.

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana”. (QS. Al-Mumtahanah [60]: 5)